อาสากาชาดถ่ายทอดความรู้

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 12 สิงหาคม 2561

วันที่ 12 สิงหาคม และวันที่ 2 กันยายน 2561 คณะอาสากาชาดได้แก่ นางสาวสงวนศรี อภิบุณโยภาสและนางสาวสุดา เหล่าดำรงกูล เป็นวิทยากรสอนงานฝีมือในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะอยู่เพื่อให้ โดยสอนทำดอกมะลิวันแม่ และดอกไม้รักชาติ แก่ผู้ที่มาปฏิบัติธรรม ทีวัดชลประทานรังสฤษดิ์

 

หมวดหมู่