อาสากาชาดจัดกิจกรรมตึกภปรชั้น9

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2562

อาสากาชาดจัดกิจกรรมตึกภปรชั้น9

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 รศ.พญ.ดารินทร์ ชงโสตถิกุล แผนกกุมารเวช ได้นำกุมารแพทย์ จากหลายประเทศ เช่น ลาว,กัมพูชา,เมียนม่า,อินเดีย,บังคลาเทศ, เนปาล,ฟิลิปปินส์,และออสเตรเลีย มาเยี่ยมชมการทำงานของแผนกกุมารเวชที่
ตึก ภปร. ชั้น9 และได้มีโอกาสเยี่ยมชมการดูแลผู้ป่วยเด็กขณะรอพบแพทย์ โดยนางเยาวมาลย์ สมทรัพย์ และคณะอาสากาชาดร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้ป่วยเด็กที่รอเรียกพบแพทย์ได้เล่น ได้ฝึกทักษะต่างๆ ร่วมกัน เช่น ระบายสีภาพ ต่างๆ,ต่อภาพ,เล่นของเล่นฯลฯและหากตรงกับวันเกิดของผู้เด็กจะร้องเพลงอวยพรวันเกิดร่วมกัน และมีของขวัญวันเกิดมอบให้ มีขนมกับของเล่น แจกเด็กๆอีกด้วย เป็นที่ประทับใจของพ่อแม่และผู้ได้เห็นกิจกรรมนี้

 

หมวดหมู่

Pin It on Pinterest

Share This