อาสากาชาดงานดอกไม้ประดิษฐ์มอบเงินสนับสนุนรพ.จุฬาฯ

ข่าว, กิจกรรมการหารายได้สมทบสภากาชาดไทย

วันที่: 24 มิถุนายน 2557

ประเภท: กิจกรรมการหารายได้สมทบสภากาชาดไทย

24 มิถุนายน 2557 นางผ่องศรี โอศิริ ผู้ช่วยผู้ดูแลงานดอกไม้ประดิษฐ์ และอาสากาชาดงานดอกไม้ประดิษฐ์ แผนกการประดิษฐ์ เป็นผู้แทนมอบเงินจำนวน 200,000 บาท เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างและซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ให้กับอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมีนางสาวสุนทรี พิมพิสาร เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 6 เป็นผู้รับมอบ ณ หน่วยพิธีการ ตึกวชิรญาณวงศ์

หมวดหมู่