อาสากาชาดกาญจนาภิเษก

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 17กันยายน 2561

วันที่ 17 กันยายน 2561 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาดเป็นประธานการประชุมอาสากาชาดกาญจนาภิเษก พร้อมด้วยนางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ ประธานอาสากาชาดและสมาชิกเพื่อติดตามการดำเนินงาน กิจกรรมที่ผ่านมา และกิจกรรมที่จะจัดและดำเนินการในปีต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานอาสากาชาด

 

หมวดหมู่