อาสากาชาดกลุ่มไหมพรม

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 6 กันยายน 2561

วันที่ 6 กันยายน 2561นางพรเลขาและนายสุวัฒน์ ชูขจร บริจาคหมวกไหมพรมถวายพระและหมวกสีจำนวน 94 ใบเพื่อร่วมกับทีมไหมพรมของคณะอาสากาชาดนำไปถวายพระที่มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย(ม จ ร )อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่วนหมวกสีจะนำไปมอบแก่ธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 4 ตุลาคม 2561 ต่อไป โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาดเป็นผู้แทนรับมอบ ณ สำนักงานอาสากาชาด

 

หมวดหมู่