อาสากาชาดกลุ่มไหมพรม

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 29 มกราคม 2562

วันที่ 29 มกราคม 2562 คณะอาสากาชาดกลุ่มไหมพรม ร่วมกันถวายแท็งค์น้ำจำนวน 5 แท็งค์ ให้กับวัดทุ่งต้อม อ .เทิง จ.เชียงราย เพื่อใช้ประโยชน์ในการเก็บกักน้ำไว้บริโภคในวัดและหมู่บ้านต่อไป

 

หมวดหมู่