อาสากาชาดกลุ่มรักษ์โลกสีเขียว

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 29 มกราคม 2562

วันที่ 29 มกราคม 2562 คณะอาสากาชาดกลุ่มรักษ์โลกสีเขียว โครงการบวรโมเดลวัดสระสี่มุม ทำกิจกรรมร่วมกับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดสระสี่มุมปลูกต้นมะนาวและพืชผักเพื่อไว้ใช้ประกอบอาหารโดยเน้นการทำแบบเกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ ณวัดสระสี่มุม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

หมวดหมู่