อาสกาชาดโรงพยาบาลสมเด็จฯ

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 1 มีนาคม 2562

กิจกรรมอาสากาชาดโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

วันที่ 1 มีนาคม 2562 หัวหน้าทีม9หน่วยงานสรุปการทำงานการให้บริการผู้ป่วยที่ตึกตรวจโรค100ปี ตึกอัยยิกาเจ้าและหน่วยรับบริจาคโลหิต โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เพื่อทำความเข้าใจในหน้าที่แต่ละหน่วยงาน และการวางแผนบริหารงาน การจัดอาสากาชาดใหม่ให้แต่ละหน่วยงาน   ในการนี้ นางลัดดาวัลย์ รวมเมฆ ประธานสภาการพยาบาลพร้อมคณะอีก 8ท่าน มาตรวจเยี่ยมการทำงานของฝ่ายการพยาบาลและอาสากาชาดด้วยการซักถามมีดังนี้  รายตัวอาสากาชาดทุกคน  การทำงานของแต่ละหน่วย  ความสุขสบายในการทำงาน  สถานที่ ความสะดวกในการทำงาน  ผู้ร่วมงานอาสากับเจ้าหน้าที่ของรพ.สมเด็จฯ  มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  การให้บริการกับผู้ป่วย ความต้องการเพิ่มเติมหรือแก้ไข เป็นต้น

 

หมวดหมู่

Pin It on Pinterest

Share This