อออกหน่วยรับบริจาค

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 20 กันยายน 2561

วันพฤหัสบดีที่ 20. กันยายน 2561.

กลุ่มงานโครงการจิตอาสา อาสากาชาด สภากาชาดไทย
ปฎิบัติงานจิตอาสาร่วมกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ณ อาคาร TU โดมพลาซ่า รังสิต ผู้อนุเคราะห์รายใหม่

บุคลากรองค์กร ประชาชนทั่วไป ให้ความกรุณา
บริจาคโลหิต แสดงความจำนงบริจาค ดวงตา อวัยวะและอุทิศร่างกาย มอบให้สภากาชาดไทย

รับบริจาคโลหิต. 38. ราย
แสดงความจำนงบริจาค
ดวงตา. 10. ราย
อวัยวะ. 10. ราย
รวม 28. ราย
อุมิศร่างกาย. 8. ราย

อาสากาชาดผู้ปฎิบัติงานจิตอาสา
นางสาววิภา. ลาภาเกษมทิพย์
นางสาววัชรี. สู่ความดี
นางดวงตา. โพธิโต

 

หมวดหมู่