ออกหน่วยเชิงรุก

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 19 กันยายน 2560

ออกหน่วยเชิงรุก
วันที่ 19 กันยายน 2560 นายชัยวัฒน์ อินทรชาธร อุปนายกสโมสรอาสากาชาดด้านบริการโลหิต ดวงตา อวัยวะ และประธานอาสากาชาดรุ่น 1/2555 พร้อมด้วยนางพณัญญา บัณฑุวงศ์ นางกรุณา จันทร์หอมหวล และนางสาวศรีอนุช นาคะประทีป ได้ออกปฏิบัติงานเชิงรุกไปให้ความรู้และเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาแสดงความจำนงบริจาคดวงตา อวัยวะ ร่างกาย ณ อาคารทิสโก้ สำนักงานใหญ่ สาทร ได้ผู้บริจาคดวงตา 38 ราย อวัยวะ 35 รายและร่างกาย 37 ราย รวมทั้งสิ้น 110 ราย

หมวดหมู่