ออกหน่วยเชิงรุก

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 12 กันยายน 2560

กิจกรรมออกหน่วยเชิงรุก
วันที่ 12 กันยายน 2560 อาสากาชาด รุ่น 1/2555 ประกอบด้วยนางพณัญญา บัณฑุวงศ์ นส.สมหวัง ไทยประเสริฐ นส. สุนทรี. รุจิตานนท์ และนางจามรี อ่อนแสง ได้ออกปฏิบัติงานเชิงรุก ไปให้ความรู้และเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาแสดงความจำนงบริจาคดวงตา อวัยวะและร่างกายที่อาคาร AIA Capital ได้มีผู้บริจาคดวงตา 114 ราย อวัยวะ 112 รายและร่างกาย 104 ราย รวมทั้งสิ้น 330 ราย ในโอกาสนี้ นส. นวสรณ์ พิศลยบุตร ผู้จัดการอาคารได้ร่วมบริจาคด้วย

หมวดหมู่