ออกหน่วยเชิงรุก

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 1 กันยายน 2560

ออกหน่วยเชิงรุก
วันที่ 1 กันยายน 2560 นายชัยวัฒน์ อินทรชาธร อุปนายกสโมสรอาสากาชาดด้านบริการโลหิต ดวงตา อวัยวะ และประธานอาสากาชาดรุ่น 1/2555 พร้อมด้วยนางกรุณา จันทร์หอมหวล นางวิไลวรรณ พฤทธิ์ขจรชัย นางภัคคิวรรณ เลาหบุตร นางพณัญญา บัณฑุวงศ์ และนางสาวสมหวัง ไทยประเสริฐ ได้ออกปฏิบัติงานเชิงรุกไปให้ความรู้และเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาแสดงความจำนงบริจาคดวงตา อวัยวะและร่างกาย ที่อาคารอิตัลไทยเฮ้าส์ โดยอาสากาชาดได้แยกออกเป็น 2 ฝั่งของบริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัดถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ได้ดวงตา 67 ราย อวัยวะ 67 ราย ร่างกาย 68 ราย รวมทั้งสิ้น 202 ราย

หมวดหมู่