ออกหน่วยเชิงรุก

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 31 สิงหาคม 2560

วันที่ 31 สิงหาคม 2560 นายชัยวัฒน์ อินทรชาธร อุปนายกสโมสรอาสากาชาด้านบริการโลหิต ดวงตา อวัยวะ และประธานอาสากาชาดรุ่น 1/2555 พร้อมด้วยนางพณัญญา บัณฑุวงศ์ นางรัตนา วศินชัย และนางวิไลวรรณ พฤทธิ์ขจรชัย ได้ออกปฏิบัติงานเชิงรุกไปให้ความรู้และเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาแสดงความจำนงบริจาคดวงตา อวัยวะและร่างกาย ที่ AIA สาทรทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ ได้ดวงตา 66 ราย อวัยวะ 68 รายและร่างกาย 65 ราย รวมทั้งสิ้น 199 ราย

หมวดหมู่