ออกหน่วยเชิงรุก

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 15 สิงหาคม 2560

กิจกรรมออกหน่วยเชิงรุก
วันที่ 15 สิงหาคม 2560 นายชัยวัฒน์ อินทรชาธร ประธานอาสากาชาดรุ่น 1/2555 พร้อมด้วยเพื่อนร่วมรุ่นประกอบด้วย น.ส.ณพัชญ์ปภา ทิพย์รื่นเริง น.ส.สุนทรี รุจิตานนท์ น.ส.สมหวัง ไทยประเสริิฐ น.ส.วารุณี นิ่มเสนาะ และ น.ส.ศรีอนุช นาคะประทีป ได้ออกปฏิบัติงานเชิงรุกไปให้ความรู้และเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาแสดงความจำนงบริจาคดวงตา อวัยวะและร่างกาย ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน ได้ผู้บริจาคดวงตา 40 ราย อวัยวะ 37 ราย และร่างกาย 44 ราย รวมทั้งสิ้น 121 ราย
อนึ่ง ในการมารับบริจาคฯที่ธนาคารไทยพาณิชย์ รัชโยธิน ในครั้งนี้ มีผู้ใจบุญโอนเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์บริจาคเงิน 10,000 บาทให้แก่สภากาชาดไทยด้วย

หมวดหมู่