ออกหน่วยเชิงรุก

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 3 สิงหาคม 2560

กิจกรรมออกหน่วยเชิงรุก
วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 อาสากาชาดโครงการจิตอาสาได้แก่ นางสาววิภา ลาภาเกษมทิพย์ นางสาวจุฑามาศ เอกมหาคุณ นางสาววัชรี สู่ความดี นางดวงตา โพธิโตอาสาได้รับเชิญเข้าร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ปีนี้กลุ่มงานโครงการฯ เชิญสมาชิกนางสาววิภา ลาภาเกษมทิพย์. เป็นตัวแทนขึ้นถวายพานพุ่ม หลังแล้วเสร็จพิธีการดังกล่าว ได้ปฎิบัติงานเชิญชวนผู้บริจาคและแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับการบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ ร่างกายร่วมงานกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกีรยติ

รวมจำนวนรับบริจาคโลหิต 160 ราย
ยอดแสดงความจำนงบริจาคดวงตา 34 ราย อวัยวะ 38 ราย รวม 110 ราย อุทิศร่างกาย 38 ราย

หมวดหมู่