ออกหน่วยเชิงรุก

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 2 สิงหาคม 2560

กิจกรรมออกหน่วยเชิงรุก
วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 อาสากาชาดโครงการจิตอาสา
ได้แก่นางพรทิพย์ พูลสมบัติ นางดวงตา โพธิโต ออกปฎิบัติงานออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ เชิงรุก ณ กองปราบปรามยาเสพติดร่วมงานกับโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โดยสรุปจำนวนผู้แสดงความจำนงในการบริจาคดังนี้   บริจาคโลหิต 64 ราย   ดวงตา 17 ราย
อวัยวะ 15 ราย  และ อุทิศร่างกาย 14 ราย ีรวมทั้งสิ้น 60 ราย

หมวดหมู่