ออกหน่วยเชิงรุก

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 11 มกราคม 2562 

วันที่ 11 มกราคม 2562 อาสากาชาดรุ่น 1/2555 ประกอบด้วยนายชัยวัฒน์ อินทรชาธร ประธานรุ่น นางภาสน์พิมน กีรติพรพัตร์ และนางกรุณา จันทร์หอมหวล ได้ออกปฏิบัติงานเชิงรุกไปให้ความรู้และเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาแสดงความจำนงบริจาคดวงตา อวัยวะและร่างกายให้สภากาชาดไทย ที่ธนาคารกสิกรไทย สำนักแจ้งวัฒนะ เมิองทองธานี ได้ผู้บริจาคดวงตา 35 ราย อวัยวะ 34 ราย ร่างกาย 34 ราย รวมทั้งสิ้น 103 ราย

 

หมวดหมู่