ออกหน่วยเชิงรุก

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 4 กันยายน 2561

วันอังคารที่ 4. กันยายน 2561.

กลุ่มงานโครงการจิตอาสา อาสากาชาด สภากาชาดไทยปฎิบัติงานจิตอาสาเชิงรุกร่วมงานกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ณ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซียคลอง 5ปทุมธานี

คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ยังคงให้ความอนุเคราะห์
เหมือนเช่นเคย ด้วยความขอบพระคุณ

รับบริจาคโลหิต. 145.ราย
รับแสดงความจำนงบริจาค
ดวงตา. 5. ราย
อวัยวะ. 5. ราย รวม 15 ราย
อุทิศร่างกาย. 5. ราย

อาสากาชาดปฎิบัติงานจิตอาสา
นางสาววิภา. ลาภาเกษมทิพย์
นางสาวจุฑามาศ. เอกมหาคุณ
นางสาววัชรี. สู่ความดี
นางดวงตา. โพธิโต

 

หมวดหมู่