ออกหน่วยเชิงรุก

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่:  3 สิงหาคม 2560

กิจกรรมออกหน่วยเชิงรุก
วันที่ 3 สิงหาคม 2560 นายชัยวัฒน์ อินทรชาธร อุปนายกสโมสรอาสากาชาดด้านโลหิต ดวงตา อวัยวะ และประธานอาสากาชาดรุ่น 1/2555 พร้อมด้วยเพื่อนร่วมรุ่นประกอบด้วยนางกรุณา จันทร์หอมหวล นางวิไลวรรณ พฤทธิ์ขจรชัย และนางรัตนา วศินชัย ได้ออกปฎิบัติงานเชิงรุกไปให้ความรู้และเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา แสดงความจำนงบริจาคดวงตา อวัยวะและร่างกาย ที่ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ จตุจักร ได้ดวงตา 36 ราย อวัยวะ 38 รายและร่างกาย 36 ราย รวมทั้งสิ้น 110 ราย

หมวดหมู่