ออกหน่วยเชิงรุก

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 30 มีนาคม 2561

 

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561เนื่องในวันคลายวันสถาปนากระทรวงกลาโหมประจำปี 2561ครบ 131ปีโดยสำนักงานปลัดกระกลาโหม ณ ลานภูธเรศ ชุมชนแพร่งภูธร จัดกิจกรรม บริจาคโลหิต โดยศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า มีผู้บริจาคโลหิตได้ 33 ราย

 

หมวดหมู่