ออกหน่วยเชิงรุก

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 03 เมษายน 2561

วันอังคารที่ 3. เมษายน 2561. กลุ่มงานโครงการจิตอาสา
อาสากาชาด สภากาชาดไทย ปฎิบัติงานจิตอาสา
*เชิงรุก* ร่วมงานกับ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกีรยติ

ทั้งสององค์กรได้รับเชิญชวนปฎิบัติงานจิตอาสา จากผู้อนุเคราะห์เป็นครั้งแรก**

ณ. **กองบัญชาการกองทัพไทย** ถนนแจ้งวัฒนะ
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหม
8. เมษายน 2561.

ขอขอบพระคุณทุกท่านกรุณาให้ความอนุเคราะห์ บริจาคโลหิตและแสดงความจำนงบริจาค ดวงตา
อวัยวะและอุทิศร่างกาย

บริจาคโลหิต. 51. ราย
แสดงความจำนงบริจาค
ดวงตา. 
อวัยวะ. 1. ราย. รวม. 2. ราย
อุทิศร่างกาย. 1. ราย

อาสากาชาดปฎิบัติงานจิตอาสา
นางสาววิภา. ลาภาเกษมทิพย์
นางสาววัชรี. สู่ความดี
นางดวงตา. โพธิโต

 

หมวดหมู่