ออกหน่วยเชิงรุก

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 10 พฤศจิกายน 2560

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 อาสากาชาดรุ่น 1/2555 อีกส่วนหนึ่งประกอบด้วยนางภาคินี หมั่นเพียร นางวิไลวรรณ พฤทธิ์ขจรชัย และนางมาลี พิริยะวัฒน์ ได้ออกปฏิบัติงานเชิงรุกไปให้ความรู้และเชิญชวนบริจาคดวงตา อวัยวะและร่างกาย ที่ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ ราษฎร์บูรณะ ได้ผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 38 ราย อวัยวะ 34 ราย ร่างกาย 35 ราย รวม 107 ราย

หมวดหมู่