ออกหน่วยเชิงรุก

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 02 พฤศจิกายน 2560

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 
คณะอาสากาชาด โครงการจิตอาสา ร่วมงานกับ
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ. สภากาชาดไทย
ปฎิบัติงานจิตอาสา ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่เขตบางเขน
รับบริจาคโลหิต และ รับแสดงความจำนงบริจาค ดวงตา
อวัยวะ และอุทิศร่างกาย
ยอดรับบริจาคโลหิต. 164 ราย
แสดงความจำนงบริจาค
ดวงตา 8 ราย
อวัยวะ 8 ราย รวม 23 ราย
อุทิศร่างกาย 7ราย
อาสากาชาดผู้ปฎิบัติงานจิตอาสาเชิงรุก
นางสาววิภา ลาภาเกษมทิพย์
นางสาวจุฑามาศ เอกมหาคุณ
นางดวงตา โพธิโต

หมวดหมู่