ออกหน่วยเชิงรุก

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 28 ตุลาคม 2560

วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560 กลุ่มงานโครงการจิตอาสา
อาสากาชาดปฎิบัติงานเชิงรุก ร่วมงานกับชมรม
ผู้บริจาคโลหิต 100 ครั้ง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย ณ ห้างพรอมนาร์ด 
รับบริจาคโลหิต 227 ราย
รับแสดงความจำนงบริจาค
ดวงตา 32 ราย อวัยวะ 31 ราย รวม 94 ราย อุทิศร่างกาย 31 ราย
อาสากาชาดผู้ปฎิบัติงานจิตอาสา ได้แก่ นางสาวจุฑามาศ เอกมหาคุณ นางดวงตา โพธิโต

หมวดหมู่