ออกหน่วยเชิงรุก

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 27 ตุลาคม 2560

ออกหน่วยเชิงรุก
วันที่ 27 ตุลาคม 2560 นายชัยวัฒน์ อินทรชาธร อุปนายกสโมสรอาสากาชาด และประธานอาสากาชาดรุ่น 1/2555 พร้อมด้วยนางกรุณา จันทร์หอมหวล และนางจิราวรรณ รัตนากร ได้ออกปฏิบัติงานเชิงรุกไปให้ความรู้และเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาแสดงความจำนงบริจาคดวงตา อวัยวะและร่างกาย ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคาร B ร่วมกับบริษัท ธนารักษ์สินทรัพย์ จำกัด ผู้ดูแลรับผิดชอบอาคารศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ซึ่งศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้ไปรับบริจาคโลหิต ได้ผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 38 ราย อวัยวะ 36 ราย ร่างกาย 39 ราย รวม 113 ราย ในการนี้ มีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 350 คน

หมวดหมู่