ออกหน่วยเชิงรุก

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 05 ตุลาคม 2560

ออกหน่วยเชิงรุก
วันที่. 5. ตุลาคม. 2560. อาสากาชาดโครงการจิตอาสา.ได้แก่ นางสาววิภา. ลาภาเกษมทิพย์ นางสาวจุฑามาศ. เอกมหาคุณ นางดวงตา.โพธิโต ออกปฎิบัติงานจิตอาสา **เชิงรุก**ร่วมงานกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ออกหน่วยรับบริจาค. โลหิต. รับแสดงความจำนงบริจาค. ดวงตา. อวัยวะ. และร่างกาย โดยได้รับความอนุเคราะห์. ผู้บริจาครายใหม่บริษัท. TOYOTA. PS คลอง 2. จ. ปทุมธานี
บริจาคโลหิต. 57. ราย
แสดงความจำนงบริจาค
ดวงตา.
อวัยวะ. รวม. 51. ราย
อุทิศร่างกาย

หมวดหมู่