ออกหน่วยเชิงรุก

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 03 ตุลาคม 2560

ออกหน่วยเชิงรุก
วันที่ 3 ตุลาคม 2560 อาสากาชาดรุ่น 1/2555 ประกอบด้วยนางจิราวรรณ รัตนากร นางกรุณา จันทร์หอมหวล นางวิไลวรรณ พฤทธิ์ขจรชัย และนางสาวสมหวัง ไทยประเสริฐ ได้ออกปฏิบัติงานเชิงรุกไปให้ความรู้และเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาแสดงความจำนงบริจาคดวงตา อวัยวะ และร่างกาย ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค งามวงศ์วาน ได้ผู้บริจาคดวงตา 38 ราย อวัยวะ 38 ราย ร่างกาย 35 ราย รวมทั้งสิ้น 111 ราย

หมวดหมู่