ออกหน่วยรับบริจาค

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 13พฤศจิกายน 2560

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 นายชัยวัฒน์ อินทรชาธร ประธานอาสากาชาดรุ่น 1/2560 พร้อมด้วยนางสาวสุนทรี รุจิตานนท์ และนางสุวภัทร หวังสุขเกษม ได้ออกปฏิบัติงานเชิงรุกไปให้ความรู้และเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาแสดงความจำนงบริจาคดวงตา อวัยวะและร่างกาย ที่ธนาคารกสิกรไทย สำนักพหลโยธิน ได้ผู้บริจาคดวงตา 24 ราย อวัยวะ 24 ราย และร่างกาย 22 ราย รวมทั้งสิ้น 70 ราย

 

หมวดหมู่