ออกหน่วยรับบริจาค

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 27 ตุลาคม 2561

วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561ชมรมผู้บริจาคโลหิต 100. ครั้ง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และโครงการจิตอาสา
อาสากาชาด สภากาชาดไทยปฎิบัติงานจิตอาสา ณ. ห้างพรอมานาคมีนบุรี
(ทุกวันเสาร์ที่ 2. และ เสาร์สุดท้ายของ*ทุกเดือน)
รับบริจาคโลหิต.170. ราย
แสดงความจำนงบริจาค
ดวงตา อวัยวะ ร่างกาย รวมทั้งสิ้น. 16. ราย

อาสากาชาดผู้ปฎิบัติงานจิตอาสา
นางดวงตา. โพธิโต

 

หมวดหมู่