ออกหน่วยรับบริจาค

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 29 สิงหาคม 2561

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 นางรัชนิศ โกสุมา อาสากาชาดออกหน่วยรับบริจาคเลือดกับรพ.พระมงกุฎเกล้า ที่บริษัทEast water group ได้ผู้บริจาค 63 ราย

 

หมวดหมู่