ออกหน่วยรับบริจาค

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 30 สิงหาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 30. สิงหาคม 2561

กลุ่มงานโครงการจิตอาสา อาสากาชาด สภากาชาดไทย
ปฎิบัติงานจิตอาสา. (1) ร่วมงานกับโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช. ณ. ฝ่ายการช่าง บริษัทการบินไทย จำกัดมหาชน+ดอนเมือง

ทีมงานดีใจมากมีโอกาสได้พบคุณสำอาง ภูพลม่วง
ภรรยา ผู้บริจาคอวัยวะ ให้กับสภากาชาดไทย เมื่อ
23. ธันวาคม 2554. เล่าประสบการณ์อันน่าประทับใจ
อีกทั้งได้ แสดงความจำนงบริจาค ดวงตา เพิ่ม (อุทิศร่างกาย+อวัยวะเรียบร้อยแล้ว)ให้กับสภากาชาดไทย ด้วยใจอันเป็นกุศล ขอขอบพระคุณ

ทีมงานอาสากาชาด. สภากาชาดไทย
ขอขอบพระคุณบุคลากร ฝ่ายการช่าง บ.การบินไทยจำกัด มหาชนทุกท่าน. ที่กรุณา
แสดงความจำนงบริจาค ดวงตา อวัยวะ และ
อุทิศร่างกาย. + ขออนุโมทนาบุญนะคะ

รับบริจาคโลหิต. 53. ราย
แสดงความจำนงบริจาค
ดวงตา. 17. ราย
อวัยวะ. 16. ราย รวม. 47. ราย
อุทิศร่างกาย. 14. ราย

อาสากาชาดผู้ปฎิบัติงานจิตอาสา
นางสาววิภา. ลาภาเกษมทิพย์
นางสาวจุฑามาศ. เอกมหาคุณ
นางดวงตา. โพธิโต

(2) ปฎิบัติงานจิตอาสา ณ. สถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ร่วมงานกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ คณาจารย์ บุคลากรนักศึกษา ยังคงให้ความอนุเคราะห์
เหมือนเช่นเคย. ด้วยความขอบพระคุณ

รับบริจาคโลหิต. 64 ราย
แสดงความจำนงบริจาค
ดวงตา. 2. ราย
อวัยวะ. 3. ราย. รวม 9. ราย
อุทิศร่างกาย. 4. ราย.

อาสากาชาดปฎิบัติงานจิตอาสา
นางสาววัชรี. สู่ความดี

 

 

หมวดหมู่