ออกหน่วยรับบริจาค

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 6 กันยายน 2561

วันที่ 6 กันยายน 2561 อาสากาชาดรุ่น 1|2555 ประกอบด้วย นางประทุมพร อดิเรกวุฒิกุล นางมาลี พิริยะวัฒน์ และนางภาคินี หมั่นเพียร ได้ออกปฏิบัติงานเชิงรุก ไปให้ความรู้และเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาแสดงความจำนงบริจาคดวงตา อวัยวะและร่างกายที่อาคารทรู ทาวเวอร์ รัชดาภิเษก ได้มีผู้ร่วมบริจาคดวงตา 51 ราย อวัยวะ 52 ราย และร่างกาย 57 ราย รวมทั้งสิ้น 160 ราย

 

หมวดหมู่