ออกหน่วยรับบริจาค

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่:14 เมษายน 2561

วันเสาร์ที่. 14. เมษายน 2561. 
เนื่องจากยังอยู่ในบรรยากาศ ปีใหม่ของไทย
ณ.ห้างพรอมานาค + มีนบุรี บรรยายอบอวลไปด้วย
ความเป็นไทย มีกิจกรรม สรงน้ำพระ เป็นหลักเพื่อความ
เป็นศิริมงคล

วันนี้เป็นวันครอบครัว ผู้ปฎิบัติงานจิตอาสาและจนท.
สวมใส่ เสื้อลายดอก ปฎิบัติงาน. มีทีมงาน
โครงการจิตอาสา อาสากาชาด , ทีมงานชมรมผู้บริจาค
โลหิต 100. ครั้ง และทีมจนท. ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย. เมื่อเริ่มปฎิบัติงาน จนท. ศูนย์ฯ สวมเสื้อ
เพื่อรับบริจาคโลหิต จึงไม่ใคร่เห็น ลายดอก 5555.

ส่วนผู้บริจาคโลหิต + แสดงความจำนงบริจาค ดวงตา
อวัยวะ และอุทิศร่างกาย ต่างสวมเสื้อ.ลายดอก เป็นส่วนใหญ่. ส่งให้วันนี้ส่วนงานรับบริจาค
ดูคึกคักเป็นพิเศษ

เนื่องในโอกาส เทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ของไทย
ขอให้ผู้บริจาคทุกท่าน+ครอบครัว มีความสุข สดใส
สุขภาพแข็งแรง นะคะ. ด้วยความขอบพระคุณ

รับบริจาคโลหิต. 149. ราย
แสดงความจำนงบริจาค
ดวงตา. 12. ราย
อวัยวะ. 14. ราย. รวม. 38. ราย
อุทิศร่างกาย. 12. ราย

อาสากาชาดผู้ปฎิบัติงานจิตอาสา
นางสาวจุฑามาศ. เอกมหาคุณ
นางดวงตา. โพธิโต

หมวดหมู่