ออกหน่วยรับบริจาค

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 24 ธันวาคม 2560

วันอาทิตย์ที่ 24. ธันวาคม 2560. กลุ่มงานโครงการจิตอาสา อาสากาชาด ร่วมงานกับ
ชมรมผู้บริจาคโลหิต 100. ครั้ง + ศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาติ. สภากาชาดไทย ปฎิบัติงานจิตอาสา
ณ. วัดหนามแดง. จ.สมุทรปราการ

รับบริจาคโลหิต. 611. ราย
แสดงความจำนงบริจาค
ดวงตา. 17. ราย
อวัยวะ. 15. ราย. รวม. 51. ราย
อุทิศร่างกาบ. 19. ราย

อาสากาชาดผู้ปฎิบัติงานจิตอาสา
นางสาวจุฑามาศ. เอกมหาคุณ
นางดวงตา. โพธิโต

หมวดหมู่