ออกหน่วยรับบริจาค

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 23 พฤศจิกายน  2560

ออกหน่วยเชิงรุก
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 อาสากาชาดรุ่น1/2555 ประกอบด้วยนางกรุณา จันทร์หอมหวล นางรัตนา วศินชัย นางวิไลวรรณ พฤทธิ์ขจรชัย และน.ส.สมหวัง ไทยประเสริฐ ได้ออกปฎิบัติงานเชิงรุกเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาแสดงเจตจำนงบริจาคดวงตา อวัยวะและร่างกาย ที่อาคาร คิวเฮ้าส์ ลุมพีนี ได้มีผู้บริจาคดวงตา 60ราย อวัยวะ 58รายและร่างกาย 55ราย รวม 173 ราย

หมวดหมู่