ออกหน่วยรับบริจาค

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: DD MM YYYY

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มงานโครงการจิตอาสา. อาสากาชาด สภากาชาดไทย. ปฎิบัติงานจิตอาสา ร่วมงานกับ. ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
ชมรมผู้บริจาคโลหิต 100. ครั้ง สภากาชาดไ.ทย
ณ ห้างสรรพสินค้าซีคอนบางนา ยังคงได้รับความอนุเคราะห์
เช่นเคย. ขอขอบพระคุณ และขอให้ทุกท่านมีความสุข
สุขภาพแข็งแรงนะคะ

ยอดรับบริจาคโลหิต 209 ราย
แสดงความจำนงบริจาค
ดวงตา 11 ราย
อวัยวะ 11 ราย รวม 34 ราย
อุทิศร่างกาย 12 ราย

อาสากาชาดผู้ปฎิบีติงานจิตอาสา
นางพรทิพย์. พูลสมบัติ
นางดวงตา. โพธิโต

หมวดหมู่