ออกหน่วยรับบริจาค

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 26 ธันวาคม 2561

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของปีนี้ที่อาสากาชาดรุ่น 1/2555 ประกอบด้วยนายชัยวัฒน์ อินทรชาธร ประธานรุ่น พร้อมด้วยนางภาสน์ภิมน กีรติพรพัตร์ และนางกรุณา จันทร์หอมหวล ได้ออกปฏิบัติงานเชิงรุกไปให้ความรู้และเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาแสดงความจำนงบริจาคดวงตา อวัยวะและร่างกายให้สภากาชาดไทย ที่บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รัชดาภิเษก มีผู้บริจาคดวงตา 26 ราย อวัยวะ 23 ราย ร่างกาย 20 ราย รวมทั้งสิ้น 69 ราย

 

หมวดหมู่