ออกหน่วยรับบริจาค

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 17 มกราคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ 17. มกราคม. 2562

กลุ่มงานโครงการจิตอาสา อาสากาชาด สภากาชาดไทย
ร่วมงานกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต แสดงความจำนงบริจาค
ดวงตา อวัยวะ อุทิศร่างกาย มอบให้สภากาชาดไทย
ณ บริษัท พานาโซนิค จำกัด. นวนคร

บุคลากรของบริษัทฯ ให้ความอนุเคราะห์ เหมือนเช่นเคย
ด้วยความขอบพระคุณ

รับบริจาคโลหิต. 56. ราย
รับแสดงความจำนงบริจาค
ดวงตา,อวัยวะและอุทิศร่างกายรวม. 7. ราย

อาสากาชาดผู้ปฎิบัติงานจิตอาสา
นางสาววิภา. ลาภาเกษมทิพย์
นางสาววัชรี. สู่ความดี
นางดวงตา. โพธิโต

 

หมวดหมู่