ออกหน่วยรับบริจาคเชิงรุก

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 12 มกราคม 2562

วันเสาร์ที่ 12. มกราคม 2562 อาสากาชาดออกหน่วยรับบริจาคเชิงรุกตรงกับวันเด็กแห่งชาติโดยร่วมงานกับ
ชมรมผู้บริจาคโลหิต 100. ครั้ง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ณ ห้างพรอมานาค มีนบุรี

ผู้อนุเคราะห์ยังคงให้ความกรุณาบริจาคโลหิต แสดงความจำนงบริจาค ดวงตา อวัยวะ และอุทิศร่างกาย
มอบให้สภากาชาดไทย

รับบริจาคโลหิต. 105. ราย
รับแสดงความจำนงบริจาคดวงตา
15 ราย อวัยวะ 15 ราย รวม 45 ราย
อุทิศร่างกาย 15 ราย

อาสากาชาดผู้ปฎิบัติงานจิตอาสา
นางดวงตา โพธิโต

 

หมวดหมู่