วันที่: 25 มิถุนายน 2560

กิจกรรมออกหน่วยเชิงรุก
วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560  อาสากาชาดกลุ่มงานโครงการจิตอาสาได้แก่ นางดวงตา โพธิโต นางสาวจุฑามาศ. เอกมหาคุณ นางสาวศรีสุนันท์. ประวัติเมือง ปฏิบัติงาน ณ. วัดหนามแเดง จ. สมุทรปราการ. ร่วมงานกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติและชมรมผู้บริจาคโลหิต 100. ครั้ง. สภากาชาดไทย

บริจาคโลหิต 559. ราย
แสดงความจำนงบริจาค
ดวงตา. 11. ราย
อวัยวะ. 10. ราย. รวม 34. ราย
อุทิศร่างกาย. 13. ราย

หมวดหมู่