ออกหน่วยรับบริจาคดวงตาอวัยวะเชิงรุก

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 21 กรกฎาคม 2560

ออกหน่วยเชิงรุก
วันที่. 21. กรกฎาคม 2560.อาสากาชาดโครงการจิตอาสาได้แก่ นางสาวจุฑามาศ.เอกมหาคุณ นางดวงตา. โพธิโต ปฎิบัติงานร่วมงานกับ ศูนย์ดวงตา ศูนย์อวัยวะ และกายวิภาคศาสตร์อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา. สภากาชาดไทย. ณ บมจ.ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต สำนักงานใหญ่ ภายใต้แนวคิด. ยิ่งให้ ยิ่งได้.ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่รัชกาลที่ 9

ยอดแสดงความจำนงบริจาค
ดวงตา.82. ราย อวัยวะ. 79 ราย รวม. 233. ราย 
อุทิศร่างกาย. 72. ราย

หมวดหมู่