ออกหน่วยรับบริจาคดวงตา อวัยวะเชิงรุก

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 26 มิถุนายน 2560

ออกหน่วยเชิงรุก 
วันที่ 26 มิถุนายน 2560 นายชัยวัฒน์ อินทรชาธร อุปนายกสโมสรอาสากาชาดด้านบริการโลหิต ดวงตา อวัยวะ และประธานอาสากาชาดรุ่น 1/2555 พร้อมด้วยนางสาวอรสา ปฏิพัทธ์ปัญญากุล นางจิราวรรณ รัตนากร นางวิไลวรรณ พฤทธิ์ขจรชัย และนางกรุณา จันทร์หอมหวล ได้ออกปฏิบัติงานเชิงรุกไปให้ความรู้และเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาแสดงความจำนงบริจาคดวงตา อวัยวะและร่างกาย ที่บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ถนนรัชดาภิเษก ได้ดวงตา 38 ราย อวัยวะ 31 ราย ร่างกาย 36 ราย รวม 105 ราย

หมวดหมู่