วันที่: 24 มิถุนายน 2560

วันเสาร์ที่ 24. มิถุนายน 2560. อาสากาชาดกลุ่มงานโครงการจิตอาสา ได้แก่ นางดวงตา โพธิโต นางสาวจุฑามาศ. เอกมหาคุณ นางสาวศรีสุนันท์. ประวัติเมืองปฎิบัติงานจิตอาสา ณ ห้างแฟชั่นไอส์แลนด์ ร่วมงานกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ+ชมรมผู้บริจาค 100. ครั้ง
สภากาชาดไทย และ โรงพยาบาลราชบุรี

ยอดบริจาคโลหิต. 329. ราย
แสดงความจำนงบริจาค
ดวงตา 35 ราย อวัยวะ 31 ราย. อุทิศร่างกาย 33 ราย

หมวดหมู่