วันที่: 2 สิงหาคม 2560

กิจกรรมออกหน่วยเชิงรุก
วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 อาสากาชาดโครงการจิตอาสาได้แก่ พระมนตรี แซ่เตียว นางสาววิภา ลาภาเกษมทิพย์ นางสาวจุฑามาศ. เอกมหาคุณ ปฏิบัติงานออกรับบริจาคเชิงรุก ณ. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ปฎิบัติงานร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยมีผู้ร่วมบริจาคดังนี้ ยอดรับบริจาคโลหิต 217 ราย
ผู้แสดงความจำนงบริจาค
ดวงตา14ราย
อวัยวะ13 ราย รวม39 ราย
อุทิศร่างกาย12ราย

หมวดหมู่