ออกรับบริจาคเชิงรุก

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 25 ตุลาคม 2560

วันที่ 25 ตุลาคม 2560 นายชัยวัฒน์ อินทรชาธร อุปนายกสโมสรอาสากาชาด และประธานอาสากาชาดรุ่น 1/2555 พร้อมด้วยนางพณัญญา บัณฑุวงศ์ นางรัตนา วศินชัย นางวิไลวรรณ พฤทธิ์ขจรชัย และนางกรุณา จันทร์หอมหวล ได้ออกปฏิบัีิติงานเชิงรุกไปให้ความรู้และเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาแสดงความจำนงบริจาคดวงตา อวัยวะและร่างกายที่จามจุรีสแควร์ ได้ผู้บริจาคดวงตา 79 ราย อวัยวะ 83 ราย และร่างกาย 77 ราย รวมทั้งสิ้น 239 ราย

หมวดหมู่