ออกรับบริจาคดวงตา

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 นายชัยวัฒน์ อินทรชาธร อุปนายกสโมสรอาสากาชาด ด้านบริการโลหิต ดวงตา อวัยวะ และประธานอาสากาชาดรุ่น 1/2555 พร้อมด้วยนางภาสน์พิมน กีรติพรพัตร์ และนางกรุณา จันทร์หอมหวลได้
ออกปฏิบัติงานเชิงรุกไปให้ความรู้และเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาแสดงความจำนงบริจาคดวงตา อวัยวะ และร่างกายให้สภากาชาดไทย ที่อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ได้มีผู้บริจาคดวงตา 76 ราย อวัยวะ 74 ราย และร่างกาย 77 ราย รวมทั้งสิ้น 227 ราย ทั้งนี้โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณอุมาภรณ์ เทศจงทอง รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์และลูกค้าสัมพันธ์ บริบัท ชาญอิสสระดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และได้รับการต้อนรับและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีจากคุณกฤตยาภรณ์ ธีระอรรถ ผู้ช่วยผู้้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯ ด้วยความขอบคุณยิ่ง

 

หมวดหมู่