อวยพรอาสากาชาดและผู้มีอุปการคุณ

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 24 ธันวาคม 2557

ประเภท: ข่าวประจำวัน

อวยพรอาสากาชาดและผู้มีอุปการคุณ
วันที่ 24 ธันวาคม 2557 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย เข้าพบดร.ประศาสน์ และ นางเฉิดโฉม จันทราทิพย์ ผู้มีอุปการคุณกับสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย เพื่อมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่แก่ผู้มีอุปการคุณทั้งสองท่าน ณ บ้านพักจังหวัดนนทบุรี จากนั้น เข้าพบคุณหญิงอรุณี ปริวัติธรรม เพื่อมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่
สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆของสำนักงานอาสากาชาดเพื่อการนำต่อยอดและสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติด้วยดีตลอดมา

หมวดหมู่