อวยพรสื่อมวลชน

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 16 กรกฎาคม 2556

ประเภท: ข่าวประจำวัน

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 นางประกาย อติแพทย์ นายกสโมสรอาสากาชาด มอบหมายให้นางจันทร์พร เจริญประเสริฐ และนางสุดใจ ทิพย์โสติกุล นำแจกันดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 25 ปี ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง11กรมประชาสัมพันธ์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

หมวดหมู่