อวยพรสำนักงานจัดหารายได้

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 05 ตุลาคม 2558

ประเภท: ข่าวประจำวัน

1 ตุลาคม 2558 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด นางสิริกันยา ศิริรังษี รองผู้อำนวยสำนักงานอาสากาชาด และนายกิตติธัช กลิ่นลอย หัวหน้าฝ่ายอบรมและประสานงาน มอบกระเช้าผลไม้ แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานจัดหารายได้ ครบ 43 ปี แด่หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ ณ สำนักงานจัดหารายได้

หมวดหมู่