อวยพรวันสถาปนาสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 24 ธันวาคม 2557

ประเภท: ข่าวประจำวัน

อวยพรวันสถาปนาสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่ 22 ธันวาคม 2557 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย ได้เข้ามอบกระเช้าอวยพร เนื่องในโอกาส วันสถาปนาสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ในปีนี้ โดย นางกนิฐา ธนสารศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารเฉลิมบูรณนนท์

หมวดหมู่